مجموعه فرهنگی امام صادق (ع) نهادیست مردمی. این مجموعه در سال ۱۳۶۴ شمسی، با ارشادات و راهنمایی های استاد علامه محمدرضا حکیمی و با اشراف و سرپرستی حجت‌الاسلام سید علی محمد حیدری، و با کوشش تنی چند از روحانیون ،پزشکان و پیشه وران تاسیس گردید. نهاد فوق مشتمل بر واحد های متعدّد فرهنگی، اجتماعی، کتابخانه، […]

کلاس ‌هرمنوتیک (پنجشنبه ۱۵/۱۰/۹۰)

نویسنده: م.اکبریان
ارسال شده در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۰

یادآوری: کلاس درس هرمنوتیک استاد حاج سید محمد حیدری بر مبنای متن
کتاب هرمنوتیک نوشته ی آقای واعظی برگزار می شود. این درس به جهت آشنایی علاقمندان به مباحث نو و با هدف تبیین مبانی فهم کتاب و سنت صورت می گیرد. سایت ششم در نظر دارد با گزارش کوتاه هفتگی بینندگان سایت را در جریان خطوط کلی این مباحث قرار دهد و بر انگیزه های خوانندگان در مطالعۀ این مباحث بیفزاید.

درابتدای مبحث (پنجشنبه ۱۵/۱۰/۹۰) استاد ضمن قرائت  ص ۱۲۳ از متن کتاب، با بیان مثال هایی به توضیح ارزیابی نویسنده ازحلقه هرمنوتیک ماخرو دیلتای پرداخت: برداشت باطل بودن دور از حلقه هرمنوتیک ماخر یک تصوری نادرست است چرا که بطلان دور زمانی است که وجود یک شیئ بر دیگری متوقف باشد و بالعکس. در حالی که در نظر ماخر که فهم متن را با تردد ذهن بین اجزاء و کل یک متن ممکن می داند چیزی غیر از دور فلسفی است و با این دور نافع می توان مقصود مؤلف را ازرهگذر متن فرارویمان بهتر درک نمود و در واقع این یک نوع عینیت بخشیدن به فهم متن است نه آسیب رساندن به آن. در ادامه بیان حلقه هرمنوتیک ماخر نویسنده کتاب دیدگاه دیلتای را به سنجش نشسته است که استاد در تشریح آن در مقایسه با حلقه هرمنوتیک ماخر فرمود: در نظردیلتای برای وصول به فهم عینی همچون ماخر باید مقصود مؤلف را با توجه به متن دریافت نمود اما نباید آن را از زمینه هایی که آن را احاطه نموده بی تاثیردانست.

معنا از پیوند معین و نامعین های متن به ظهور می رسد که فهم ا ین دو بخش در متن با توجه به زمینه های تاریخی فرهنگی اجتماعی سیاسی جهان بینی و هر آن چه به شخصیت مؤلف ارتباط دارد میسر است تا با بازسازی ذهنیت مؤلف و همدلی (اشتراکات درونی ) با او فهم عینی متن برای ما ممکن و آسان گردد و این به آن معنا نیست که برخی پنداشته اند فرایند تفسیر بی انتها و نا فرجام است. زیرا در دیدگاه دیلتای تمام آنچه که راهی به فهم متن باز می کند و در بیرون از متن واقع شده را باید تجهیز نمائیم.

دراینجا نویسنده کتاب به نکته دبگری که به تضعیف معرفت شناسی دیلتای می انجامد پرداخته و استاد ضمن اشاره اجمالی، تشریح آن را به جلسۀ آینده موکول کردند. 

Print Friendly

یک نظر بگذارید