مجموعه فرهنگی امام صادق (ع) نهادیست مردمی .این مجموعه در سال ۱۳۶۴ شمسی با کو شش تنی چند از روحانیون ،پزشکان و پیشه وران تاسیس گردید. نهاد فوق مشتمل بر واحد های متعدّد فرهنگی، تبلیغاتی ، رفاه،آموزش تیزهوشان ومجمع یاد آوران مهدی (عج) می باشد . ۱- واحد فرهنگی ما بر این باوریم که غائله […]

درباره مجموعه

مجموعه فرهنگی امام صادق (ع) نهادیست مردمی .این مجموعه در سال ۱۳۶۴ شمسی با کو شش تنی چند از روحانیون ،پزشکان و پیشه وران تاسیس گردید. نهاد فوق مشتمل بر واحد های متعدّد فرهنگی، تبلیغاتی ، رفاه،آموزش تیزهوشان ومجمع یاد آوران مهدی (عج) می باشد .

۱- واحد فرهنگی

ما بر این باوریم که غائله و غوغای التقاط و اختلاط همان اندازه اسفبار است که فاجعه شوم انحطاط و ارتجاع. این التقاط که کوشیده می شود تا نوعی تبادل و تعاطی فرهنگی تلقی شود نه یک تهاجم و توطئه سیاسی، از روزگار نهضت ترجمه آغاز شده است و تا امروز ادامه دارد. تأویل به عنوان ثمره شوم این التقاط، توان دو میراث گرانقدر پیامبر (ص) «قرآن و حدیث» را در عرضه کردن یک دستگاه شناختی ناب و سره مخدوش و مشکوک ساخته است. معارف قرآنی و حدیثی، مغفول و متروک مانده اند، و ایتام آل محمد (ص) یعنی نسل جوان، از لحاظ تربیت فکری و فرهنگی و شناختی متناسب با تعالیم متعالی «ثقلین» ضایع و مهمل رها شده اند.

واحد فرهنگی این مجموعه، در سالهای اخیر، کلاسهائی به منظور تعلیم و نشر معارف قرآنی و آگاه ساختن دانشجویان و معلمان به مبانی “شناخت وحیانی” و سامان دهی فکری و اعتقادی دائر ساخته است و به یمن معارف الهی مستند به تعقل و اندیشه به توفیقات زیادی دست یافته است.جلسات هفتگی پاسخ به شبهات، ثمره این حرکت فرهنگی می باشد .

دنباله ی مطلب به زودی در همین صفحه درج خواهد شد.(سایت در حال راه اندازی است)