مجموعه فرهنگی امام صادق (ع) نهادیست مردمی. این مجموعه در سال ۱۳۶۴ شمسی، با ارشادات و راهنمایی های استاد علامه محمدرضا حکیمی و با اشراف و سرپرستی حجت‌الاسلام سید علی محمد حیدری، و با کوشش تنی چند از روحانیون ،پزشکان و پیشه وران تاسیس گردید. نهاد فوق مشتمل بر واحد های متعدّد فرهنگی، اجتماعی، کتابخانه، […]

پایان بحث پیش نیاز های پژوهش

نویسنده: ن- الف
ارسال شده در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۰

در هفته ای که گذشت آخرین جلسه بخش نخست کلاس کار گروه پژوهشی با حضور اعضاء برگزار شد. در این جلسه استاد انصاری چند عنوان دیگر از پیش شرط های پژوهش را یاد آوری کردند که عبارتند از:

از صفر نیآغازیدن

یعنی بر این گمان نباشید که کاری را که در پی انجامش هستید اولین کار باشد. در پژوهش همواره باید به پژوهش های پیشین توجه داشت و از نتایج آن ها استفاده کرد. هیچ تحقیقی را نمی توان بدون پیشینه دانست.

تسلط بر زبان دوم: تسلط بر زبانی غیر از زبان مادری یکی دیگر از پیش شرط های پژوهش است. اولویت های اول با زبان عربی و انگلیسی است.

قالب های نگارشی: که به دو بخش قابل تقسیم است؛ الف: مقاله ب: کتاب.

معمولا افراد در گزینش این قالب های نگارشی، تألیف کتاب را برمی گزینند در حالی که عرضه پژوهش به صورت مقاله مهم تر و مفیدتر است. مقاله انشایی با حد متوسط است که به یک موضوع جزیی و خاص می پردازد.

در حالی که مقاله ویژگی هایی منحصر به فرد دارد:

–          کوتاهتر است و پژوهشگر زودتر دیدگاه خود را ارائه داده و خواننده هم زودتر به نتیجه می رسد. هزینه های انتقال، دادن و خواندن هم کمتر می شود.

–          کوتاه بودن مقاله باعث انتشار سریع آن می شود.

–          مقاله به یک موضوع خاص می پردازد و حاشیه های اضافی در آن کم است و این کار باعث جالب شدن آن خواهد شد.

اما کتاب:

–          کوتاه نیست، بلند است.

–          فراوانی انتشار ندارد.

–          موضوع آن جزئی و خاص نیست بلکه عام تر است.

استاد در پایان این بخش از کلاس، وعده کردند که بخش دوم این کلاس با موضوع قالب ها، شیوه ها و آیین نگارشی در فرصت های بعدی برگزار خواهد شد.

Print Friendly

یک نظر بگذارید