هیچ مطلبی وجود ندارد...

گردش قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران، گزارش سخنرانی دکتر محمد کاظم شاکر

نویسنده: مهدیه برزگری
ارسال شده در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

مجموعه فرهنگی امام صادق میبد ، جمعه ۱۸ فروردین ، در اولین جلسه ی فرهنگی ماهانه خود، در سال ۹۶، میزبان اندیشوری از شهرستان میبد بود.
دکتر محمد کاظم شاکر از اساتید برجسته دانشگاه طباطبایی تهران و سردبیر نشریه علمی پژوهشی قیم دانشگاه یزد از فرزندان تلاشگر و پرهمت شهر پر نام و نشان میبد هستند . ایشان تحصیلات اولیه را در شهر خود گذراندند. مدرک لیسانس را از دانشگاه شهید مطهری تهران و کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران و دکترا از دانشگاه تربیت مدرس و صاحب چندین کتاب و مقالات متعدد در زمینه های علمی و پژوهشی هستند .
موضوع سخنرانی ایشان در مجموعه امام جعفر صادق (ع) ” گردش قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران ” بود .
ایشان در ابتدای سخن ضمن ابراز خوشوقتی برای حضور در میبد و جمع گرم فرهنگ دوستان میبدی، دلیل انتخاب این موضوع را برخاسته از یک دغدغه ذهنی سالهای خود میدانند اینکه ؛ قدرت مهمترین و اساسی ترین گزاره سیاسی و اجتماعی در جوامع بشری ست . گزینه ای که اگر مهار نشود فساد آور و مخرب است هم برای صاحبان قدرت هم اجتماعات از پایین ترین سطح قدرت تا عالی ترین درجه قدرت .
ایشان در تایید مباحث پیش رو ، به جمله ای از فرهنگ انگلیسی زبانان که بسیار حکیمانه و روشنفکرانه است اشاره می کنند” قدرت فساد می زاید و قدرت مطلق حتما فساد می زاید ” و فرقی نمی کند که حکومت دینی باشد یا غیر دینی . هر جا قدرت لجام گسیخته و بی مهار باشد فساد آور خواهد بود . در کتاب ” کتاب مقدس چیست” آمار داده شده است که در طول تاریخ ، دین مداران قدرتمند به اسم دین چه جنایت ها و کشتارهایی انجام داده اند و با انگیزه های دینی خلق خدا را میکشتند در حالی که همه به منظور قدرت بوده است .و برای جلوگیری از فساد قدرت ، تنها راه ، مهار آن است و این راهکاری ست که سالهاست سیاست پژوهان و روشنفکران برای آن ارائه کرده اند .

مهار قدرت به سه شیوه ممکن و عملی است : تقسیم قدرت ، گردش قدرت ، نقد قدرت .
الف – تقسیم قدرت ؛ قدرت و امکانات در حاکمیت مختص و اختصاصی یک پایه حکومتی نباشد و به اصطلاح ، یک مقام بلند پایه با تمام قدرت باشد و دیگر سازمان ها و دستگاه های اجرایی و قضایی و قانونی زیر مجموعه آن ، که در این صورت سیمای فصل الخطابی بودن شکل می گیرد و این فساد آورترین رده قدرت است ؛ چرا که قدرت مطلقه و ولایت مطلقه صورت می گیرد و این نادرست است . در جامعه و حاکمیت باید که به عنوان مثال، دستگاه قضایی قدرتی جدا از بالاترین رده قدرت و دیگر گروه ها باشد تا بتواند در اجرا ی اهداف خود تحت سلطه نباشد . و همینطور رسانه و … تنها عرش است که اختلاف نیست قاعده فرش اختلاف و تضاد اندیشه هاست و هیچ انسانی مبرا از خطا و اشتباه نیست . واینکه همه قدرت در دست یکی باشد و دیگران بالاجبار تحت امر وی ، مستبدانه ترین شیوه قدرت است و به حتم آن قدرت فرد، ضربات سهمگینی بر جامعه وارد خواهد کرد
ب- گردش قدرت ؛ همان گونه که در قانون اساسی آمده است تمام مقام های دولتی ، دوره خاصی دارند و چند سال یک بار عوض و تغییر خواهند کرد . اگر قدرت برای مدت نامحدود در دست عده ای باشد به حتم فساد آور است بدین نحو که اولین اثر آن، کانالیزه شدن ارتباطات مرتبط با وی است و شایسته سالاری و استفاده از نیروها و گروه های کارآمد عملا از بین خواهد رفت . و جریان قدرت به طور سازمان یافته تنها افراد هم حزب و هم جریان خود را به کار خواهد گرفت؛ در حالی که اگر گردش قدرت ،ملاک باشد مرتب و به فاصله چند سال یکبار نیروها تغییر خواهند کرد و نیروهای تازه و نو بر روی کار خواهند آمد . و جوانان و افراد متخصص می توانند عرضه اندام و حضور داشته باشند .
ج- نقد قدرت؛ سومین راه مهار قدرت ، نقد آن است و نقد پذیر بودن جریان قدرت ؛اینکه در رابطه مستقیم مردم و جوابگوی آنها باشند .از عالی ترین مقام قدرت تا رده های پایین . در مسائل اجتماعی ، نظرات متفاوت و مختلف است و بالتبع باید هر کسی در جامعه حق اظهار نظر و پرسش را داشته باشد . در این صورت جریان قدرت خواهد فهمید که باید پاسخگو باشند در مقابل عملکردهایشان.
در پایان جلسه، دکتر شاکر ضمن تشکر از حاضران، آدرس وب سایت خودرا به منظور پیگیری بیشتر علاقمندان به موضوع قدرت ، معرفی کردند.

وب سایت اندیشه های قرآنی

Print Friendly

یک نظر بگذارید