هیچ مطلبی وجود ندارد...

بحث “توسعه و اخلاق” در سخنرانی مشترک دکتر قانعی راد و دکتر میری از اساتید جامعه شناسی تهران

ارسال شده در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۴
همزمان با ایام فاطمیه، سخنرانان اسفندماه:
-دکترسیدمحمدامین قانعى راد:
رئیس انجمن جامعه شناسى ایران
-دکترسیدجوادمیرى:
عضوهیأت علمى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى
زمان:یکشنبه٩۴/١٢/٩ ساعت١٩(بعدازاجراى سوگوارى)
موضوع :"توسعه و اخلاق"
مکان:مجموعه فرهنگى امام صادق(ع) میبدPrint Friendly

یک نظر بگذارید