مجموعه فرهنگی امام صادق (ع) نهادیست مردمی. این مجموعه در سال ۱۳۶۴ شمسی، با ارشادات و راهنمایی های استاد علامه محمدرضا حکیمی و با اشراف و سرپرستی حجت‌الاسلام سید علی محمد حیدری، و با کوشش تنی چند از روحانیون ،پزشکان و پیشه وران تاسیس گردید. نهاد فوق مشتمل بر واحد های متعدّد فرهنگی، اجتماعی، کتابخانه، […]

مبحث شک و تردید

نویسنده: م.اکبریان
ارسال شده در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۰

استاد حیدری درجلسه مورخ چهارشنبه ۳۰/۹/۹۰ درادامه بحث ازویژگیهای ساختاری انسان سخن ازهدف گرائی ومعناداری زندگی انسان بود واینکه اگر جهان محصول عقل واراده برترباشدومخلوق خدای شخصی =تنهای بالذات(واحد)بی هیچ اشتراکی بادیگران( احد )  فرایندی خواهدبود ، معلول حیات وحیات   محصول عقل واراده ، وبدیهی است درچنین وضعیت،  نیازی به جعل هدف ومعنا نیست ومشکل ما معنایابی است نه معناسازی .در اینجا روایتی ازامام صادق علیه السلام نقل شد که : « ان الشُکاک جهلواالاسباب والمعانی فی الخلقه وقصرت افهامهم عن تامل الصواب و الحکمه فیما ذراالباری جل قدسه وبرا من صنوف خلقه فی البروالبحر».شک گرایان وتردیدآفرینان به اسباب واهداف افرینش راه نمی برند ، نظم حکیمانه خداوند ازقواره فکری انان برتراست . استاددرپاسخ به این سوال که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاهی ازشک به عنوان حالتی مبارک ومیمون  یادمیشودفرمود: مادونوع شک داریم یک نوع شک که ازمقوله روانشناختی وطبیعی است نظیروسواسی که بعضی درپاکی ونجاست ویا دربهداشت ونظافت دارندکه البته نوعی بیماری است  ویکی هم به تعبیرمرحوم فروغی شک دستوری /تردیدتحقیقی برای دست یافتن به فهم صحیح وبی شائبه دخالت هرگونه وهم وهوس که البته مطلوب ومبارک است اما توهم شک متهم ساختن مقدمات برهان که قران ازان بعنوان /ریب/یاد میکند توصیه نمیشودوحتی موردامرونهی قرارمیگیردوتوبیخ میشود افی الله شک /یادرروایات لاترتابوافتشکوا شک رامیتوان تصورکرداما توهم ان مطبوع وپسندیده نیست وانسان راازواقعیت ودرک سالم دور میکند مشکوک انگاشتن یک گزاره وتصویرسازی ان مارا دررسیدن به واقعیت یاری میکنداما مرتاب تصورات خودرا واقعیت میداند نه اینکه انهاراواقع می انگارد اودرتوهمات سرگردان است /وارتابت قلوبهم وهم فی ریبهم یترددون  بنابراین شکاک تردیدافرینان متوهمی هستندکه قراروثبات فکری ندارندوحظ وبهره انهاازحقیقت ناچیزاست این بیماری مهلک فرایندی پنهان وخزنده دارد که باعجب غرور تکبر تفرعن وستم شروع میشودوبه انکارمی انجامد ومایجهدبایاتناالا الظالمون 

یادآوری می شود که بررسی دقیق ومستوفای این بحث رادرمباحث تفسیری باید دنبال کرد و استاد حیدری  درجلسات عصرهای یکشنبه به ان پرداخته اند.

Print Friendly

یک نظر برای این مطلب

  1. از آقای حیدری بیشتر مطلب بگید و ایشون معرفی کنید +زندگی نامه
    باتشکر

یک نظر بگذارید