مجموعه فرهنگی امام صادق (ع) نهادیست مردمی. این مجموعه در سال ۱۳۶۴ شمسی، با ارشادات و راهنمایی های استاد علامه محمدرضا حکیمی و با اشراف و سرپرستی حجت‌الاسلام سید علی محمد حیدری، و با کوشش تنی چند از روحانیون ،پزشکان و پیشه وران تاسیس گردید. نهاد فوق مشتمل بر واحد های متعدّد فرهنگی، اجتماعی، کتابخانه، […]

واحد فرهنگی

ارسال شده در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۰

ما بر این باوریم که غائله و غوغای التقاط و اختلاط همان اندازه اسفبار است که فاجعه شوم انحطاط و ارتجاع. این التقاط که کوشیده می شود تا نوعی تبادل و تعاطی فرهنگی تلقی شود نه یک تهاجم و توطئه سیاسی، از روزگار نهضت ترجمه آغاز شده است و تا امروز ادامه دارد. تأویل بعنوان ثمره شوم این التقاط، توان دو میراث گرانقدر پیامبر (ص) (( قرآن و حدیث )) را در عرضه کردن یک دستگاه شناختی ناب و سره مخدوش و مشکوک ساخته است. معارف قرآنی و حدیثی، مغفول و متروک مانده اند، و ایتام آل محمد (ص) یعنی نسل جوان، از لحاظ تربیت فکری و فرهنگی و شناختی متناسب با تعالیم متعالی (( ثقلین )) ضایع و مهمل رها شده اند.

واحد فرهنگی این مجموعه، در سالهای اخیر، کلاسهائی به منظور تعلیم و نشر معارف قرآنی و آگاه ساختن دانشجویان و معلمان به مبانی (( شناخت وحیانی )) و سامان دهی فکری و اعتقادی دائر ساخته است و به یمن معارف الهی مستند به تعقل و اندیشه به توفیقات زیادی دست یافته است. جلسات هفتگی پاسخ به شبهات، ثمره مبارک این حرکت فرهنگی می باشد.

Print Friendly

یک نظر بگذارید