هیچ مطلبی وجود ندارد...

گروه پژوهش

بخشی از فعالیت مجموعه فرهنگی امام صادق(ع)  میبد به فعایت های پژوهشی مربوط است. در این بخش پژوهش گران و دانش آموختگان جوان با شیوه های پژوهش در موضوعات دینی آشنا گشته و در زمینه های مورد نظر به کارهای پژوهشی می پردازند. تا کنون بخشی از کارهای این گروه به چاپ رسیده، یا در دست چاپ و یا در حال آماده سازی است. مجموعه ی چکیده سازی کتاب های مفید و تأثیر گذار با عنوان «کتاب امروز» در ده ها جلد یکی از کارهای این بخش می باشد که در دست انتشار است.

 

در این بخش همراه با انجام پروژه های پژوهشی، کلاس هایی نیز در جهت ارتقاء سطح تحقیقات و کارایی پژوهشگران برپا می شود. به زودی بیوگرافی برخی از پژوهشگران همکاری کننده با مجموعه ی فرهنگی امام صادق(ع) میبد در همین صفحه در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.